OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
Din side

eForsyning app

 

 

 

 

Få overblik over

- Dit forbrug

- Udsving i forbruget

- Returtemperatur

- Årsopgørelser og budget.

 

 

 

Hent appen

App'en kan hentes til både Android og iOS, og den er optimeret til både smartphones og tablets

Du kan skanne QR koderne her og downloade direkte på din smartphone eller tablet.

 

                                   

Skan til Android (GooglePlay)                                                   Skan til iOS (App Store)

 

 

 

Ændringer i forhold til tidligere version.

  • Adgang til dine årsopgrelser og budgetter.

 

  • I statusruden ”Temperatur” (en de tre gule statusruder øverst på siden) er tilføjet tekst ”Returtemperaturen nn,nn er god/dårlig i forhold til forventet nn,nn. Dette er begge gennemsnitsværdier fra forbrugerårets begyndelse til dato.

 

  • I overbliksgraferne ”Mit forbrug” og ”Temperatur” er periodevælgeren ændret fra en Taste-menu med en årstalsvælger til en Pil-venstre/Pil-højre placeret umiddelbart over grafen. Desuden er taster for historiske data lagt under grafen og det er muligt at vælge.

a) igangværende år med sammenholdning af kurve for forventet forbrug,

b) Historisk forbrug for de seneste 5 år, samt

c) Historisk sammenligning de seneste to og igangværende år.

 

  • I overbliksgrafen ” Temperatur” vises Frem- og Returtemperatur, Forventet returtemperatur samt Afkøling i forskellige perioder, op til 5 år, indeværende forbrugsår pr. mdr., samt dagsaflæsninger. Dagsaflæsninger offentliggøres ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor værdierne vil være ens alle dage i en måned.

 

  • Søjlerne i graferne er betegnet som Målt eller Beregnet, hvilket betyder at: Målte værdier er aflæst den sidste dag i måneden og Beregnede værdier er aflæst 1-2 dage før eller efter den sidste dag i måneden – typisk i forbindelse med en weekend hvor data pt. ikke håndteres automatisk.

 

  • Information fra tidligere app version omkring besparelse/merforbrug i kr/øre og procent er ikke tilgængelig længere.

 

  • Ikonet på appen har ændret sig fra

    til

 

 

 

 

 

 

 

 

Billund Varmeværk a.m.b.a. Møllevej 49 DK-7190 Billund Tel. +45 7533 1289 E-mail: bv@billund-varme.dk