OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationer

Info. møde og generalforsamling

 

Vil du have indflydelse - eller er interesseret i byens fjernvarme?


Så glæder vi os til at se dig. Husk tilmelding!


Kl. 17.30 Informationsmøde

 1. Første år med motivationstariffen
 2. Udbygning af Billund Varmeværk - Masterplan 2020

Kl. 18.30 Aftensmad


Kl. 20.00 Ordinær generalforsamling

Generalforsamling - Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af statsautoriseret revisor.
 9. Eventuelt.

Meld dig til senest den 2. november på telefon 7533 1289 eller på mail bv@billund-varme.dk.

Hent vores årsrapport og budget på billund-varme.dk eller på vores kontor fra den 23.oktober.

 

HUSK Tilmelding

 

Billund Varmeværk a.m.b.a. Møllevej 49 DK-7190 Billund Tel. +45 7533 1289 E-mail: bv@billund-varme.dk