Vision og målsætning

Vision

Billund Varmeværk har som vision at levere fjernvarme, der er produceret på en miljøvenlig og forsvarlig måde samt til en pris, der gør den attraktiv set i forhold til individuelle opvarmningsformer.

Billund Varmeværk arbejder for sine andelshavere.

Målsætning

Billund Varmeværk vil reducerer sit ledningstab til under 17% inden udgangen af 2021, det vil vi gøre ved:

  • at udskifte det eksisterende ledningsnet til et bedre isoleret net
  • at optimere på fremløbstemperaturen, så den bliver lavest muligt, uden at det går ud over komforten for forbrugerne
  • at hjælpe varmeværkets andelshavere til at opnå den lavest mulige returtemperatur

Billund Varmeværk ønsker at kunne tilbyde fjernvarme til alle ejendomme i Billund by inden udgangen af 2025.

Billund Varmeværk ønsker at producerer den størst mulige del af varmen som CO² neutral varme. Dette vil vi primært gøre ved at omdanne den overskudsvarme, der findes hos eksisterende industrier og butikker til fjernvarme.

Billund Varmeværk vil være sine andelshavere foretrukne rådgiver inden for varmeinstallation- og energibesparelse.