Søg om tilskud

Vi har indgået aftale med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH) om, at de håndterer det administrative, når du søger om tilskud til energibesparelser. Det betyder, at når du vil søge om tilskud til energibesparelser, så gør du det via DFH.

Du kan bl.a. søge om tilskud til:

  • Efterisolering
  • Hulmursisolering
  • Udskiftning af vinduer (til energiklasse A eller B)
  • Udskiftning af varmeanlæg

VIGTIGT:

Du skal have godkendt tilskuddet, inden du accepter/laver aftale med håndværkeren.

Det vil sige, du må ikke accepter et tilbud fra håndværkeren før end du har fået et accept af tilskuddet fra DFH. Hvis du gør det, så bortfalder tilskuddet.

Lav din ansøgning om tilskud til energibesparelser - Klik her