Årsrapport for 2023 og Driftsbudget for 2024 kan hentes ved tryk på link med deres respektive titler til højre herfor.

OBS!!

Der er IKKE udskrevne kopier af Årsrapporten og Driftsbudgettet til uddeling på generalforsamlingen. 

Har du ønsker om en udskrevet kopi på generalforsamlingen skal du selv medbringe denne.