Har du modtaget mail eller SMS fra varmeværket?

3. november 2023

Varmeværket har den 2. november 2023 udsendt mails, SMS eller breve med forbrugsoplysninger for oktober måned. Dette er IKKE spam eller lignende og kan læses/åbnes uden risiko.

Årsagen til udsendelsen af disse forbrugsdata er, som vi gennem det seneste år har oplyst om her på siden, en ny EU bekendtgørelse som kræver at vi SKAL udsende forbrugsoplysninger 7 gange om året - primært i måneder hvor forbrug er størst. 

Vi vil helst udsende på mail, hvilket er billigst for DIT varmeværk. Vi har desværre ikke mailadresser til alle forbrugere, hvorfor du opfordres til at oplyse os om denne.

Modtager du informationen på SMS eller pr. brev opfordrer vi dig til at tilføje/opdatere din mailadresse - hvilket kan gøres her.

Du har naturligvis stadig mulighed for at følge dit forbrug, sætte forbrugsalarmer, finde dokumenter m.m. i e|Forsyning.