Motivationstarif

Hvad er motivationstarif og hvorfor benyttes den af Billund Varmeværk?

Efter, i en årrække, at have talt afkøling af fjernvarmevandet taler vi nu optimeret returtemperatur.

Afkøling var en gennemsnitlig forskel i frem temperaturen og retur temperaturen på fjernvarmevandet. Her har vi tidligere haft et ønske om at denne forskel skulle være 25 gr. eller højere! Var den ikke det måtte man betale ekstra i form af en "straf".

Når vi nu har mere fokus på returtemperaturen er det af flere årsager, som bl.a. at få alle til at bruge den energi som er taget ind i varmeinstallationen optimalt - det vil sige bruge så meget af det varme fjernvarmevand det er løbet ind i installationen inden det ledes retur ud i fjernvarmenettet. Sagt på en anden måde, så vil varmeværket gerne have betaling for varme som er produceret og distribueret, men ikke bliver udnyttet.

Samtidig har vi gjort det mere retfærdigt for den enkelte. Så en evt. investering i egen varmeinstallation giver sig udslag i en billigere varmepris og dem som ikke gør noget betaler mere for varmen. Det kaldes motivationstarif!

Med udgangspunkt i den gennemsnitlige fremløbstemperatur har varmeværket beregnet en forventet gennemsnitlig returløbstemperatur. Ligger den faktiske returløbstemperatur under denne falder varmeprisen med 2% pr. grad. Ligger returtemperaturen mellem 0 og 5 grader over den forventede returtemperatur har det pt. ingen indflydelse på varmeprisen - den ligger i det neutrale område.

Omvendt stiger varmeprisen med 2% pr. grad den faktiske returtemperatur ligger over det neutrale område.

I nedenstående tabel og eksempler ses det tydeligt hvad en god- og en dårlig returtemperatur betyder for prisen for den enkelte, men vil alle gøre en indsats for at bruge den energi det er taget ind i installationen inden det returneres vil det samtidig betyde at varmeværket skal producere mindre varme og bruge mindre energi på at pumpe fjernvarmevand rundt til varmeinstallationerne i Billund.

 For varmt returneret fjernvarmevand er spildvarme!!

                                                 
Fremløbstemperatur 56 57 58 59 60 51 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
                                                 
Forventet returløbstemperatur 40,9 40,6 40,2 39,9 39,5 39,2 38,9 38,6 38,3 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
                                                 

Eksempel 1:

Peter har forbrugt 15,08 MWh á kr. 430,00 pr. MWh og skal uden at bruge Motivationstarif betale kr. 6.484,40 for varmen.

Peters gennemsnitlige Fremløbstemperatur har været 73,16 gr. hvor vi jvf. tabellen øverst forventer en Returløbstemperatur på 38 gr. Den faktiske returløbstemperatur har været 33,96 gr, hvilket giver en differens på -4,04 gr.

Med en temperatur som er 4,04 gr. lavere end det forventede, giver det en reduktion på 8,08% af varmeprisen.

Med brug af Motivationstarif skal Peter således betale kr. 5.960,52 for at have udnyttet varmen godt.

Reduktion i varmeprisen på kr. 523,88

 

Eksempler 2:

Karen har forbrugt 19,81 MWh á kr. 430,00 pr. MWh og skal uden at bruge Motivationstarif betale kr. 8.518,30 for varmen.

Karens gennemsnitlige Fremløbstemperatur har været 73,34 gr. hvor vi jvf. tabellen øverst forventer en Returløbstemperatur på 38 gr. Den faktiske returløbstemperatur har været 40,60 gr, hvilket giver en differens på +2,6 gr.

Med en temperatur som er 2,6 gr. højere end det forventede, påvirker det ikke varmeprisen, da Returløbstemperaturen ligger i området mellem 0 og 5 gr. højere end forventet.

Med brug af Motivationstarif skal Karen stadig betale kr. 8.518,30 for varmen.

Varmeprisen er upåvirket

 

Eksempel 3:

Lars har forbrugt 25,58 MWh á kr. 430,00 pr. MWh og skal uden at bruge Motivationstarif betale kr. 10.999,40 for varmen.

Lars' gennemsnitlige Fremløbstemperatur har været 71,33 gr. hvor vi jvf. tabellen øverst forventer en Returløbstemperatur på 38 gr. Den faktiske returløbstemperatur har været 50,55 gr, hvilket giver en differens på +12,55 gr.

Med en temperatur som er 12,55 gr. højere end det forventede, godtgøres 5 gr. så differens er 7,55 gr. højere end forventet hvilket giver et tillæg på 15,1% af varmeprisen.

Med brug af Motivationstarif skal Lars således betale kr. 12.660,31 for ikke at have udnyttet varmen.

Tillæg i varmeprisen på kr. 1.660,91