English versions

Renovering af varmeforsyning
Købe og eje ordning

Med Køb og eje ordningen kan du gennem en selvvalgt lokal VVS købe og få installeret en Unit. Du afregner direkte med VVS installatør for Unit og montage. 

Det kan enten være en Unit til direkte eller indirekte anlæg.

Billund Varmeværk leverer Unit og står inde for kvalitet og korrekt håndværk.

Det er en forudsætning at den nuværende installation er håndopbygget på stedet og fra før 1990.

Abonnements ordning

Med Abonnements ordningen får du en ny unit installeret som Billund Varmeværk serviceret når og hvis der er behov.

Billund Varmeværk vælger lokal VVS installatør til at udføre installationen.

Det er en forudsætning at den nuværende installation er håndopbygget på stedet og fra før 1990.

 

Gaskonvertering
Gaskonvertering - uden kompensation

På enkelte ejendomme i Billund er gasforsyningsinfrastrukturen så ny at der skal betales kompensation for at ophæve aftalen om levering af gas.

Hvis din ejendom ligger i et område hvor gasforsyningsinfrastrukturen er betalt over tid skal der IKKE betales kompensation.

Dit gasforsyningsselskab kan oplyse dig om du skal betale kompensation.

Gaskonvertering - med kompensation

 

På nuværende tidspunkt er Billund Varmeværk bekendt med at der skal betales kompensation på ejendomme beliggende på:

  • Lillevang
  • Hovedgaden (længst borte fra bymidten)

Dit gasforsyningsselskab kan oplyse dig om du skal betale kompensation.

Statens afkoblingspulje

De seneste par år har den danske stat oprettet en pulje hvorfra der kan søges om økonomisk hjælp til afkobling af gas til din ejendom.

Statens afkoblingsordning dækker omkostningerne til afkobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse. Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig.

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling.

  • Private husholdninger, udlejere af udlejningsboliger og (andels)boligforeninger.

  • Du skal have et årligt gasforbrug på 100-6.000 m3 (seneste afregningsår).
  • Du må ikke have et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der oversiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR)

Oplyst på www.evida.dk hvor du også har mulighed for at finde andre nyttige informationer

Det er dit eget ansvar at få foretage afkobling mens der er penge i puljen og forholde dig til rigtigheden af informationerne i ansøgningen.

Nyetablering
Etablering af fjernvarmestik

Hvis du ønsker at etablere fjernvarme i en ejendom  som ikke tidligere har være opvarmet af f.eks. gas, eller du bygger nyt hvor der i byggemodningen IKKE indgår etablering af fjernvarmestik, kan du benytte denne aftale.

Undersøg om du kan få fjernvarme her.

Takster
Billund Varmeværk - Takstblad

I Billund Varmeværks Takstblad kan priser på ovenstående løsninger findes.

//