Vedtægter og bestemmelser

Vedtægter for Billund Varmeværk fastlægger de regler, som varmeværkets andelshavere på generalforsamlingen har fastlagt, at Billund Varmeværk skal drives efter.

Billund Varmeværks nuværende vedtægter er fra 2020.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Billund Varmeværk og varmeværkets forbrugere.

De almindelige bestemmelser er senest revideret i 2015.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for projektering, udførsel og ændring af varmeinstallationer tilsluttet varmeværkets ledningsnet.

//