Information om Indefrysningsordningen

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig? Folketinget har...

Pressemeddelelse - Ny direktør

Jens Enevoldsen er tiltrådt som ny direktør ved Billund Varmeværk p...

Pressemeddelelse - Stigende råvarepriser

På baggrund af at gas- og elpriser der for tiden dagligt når nye us...

DIT SELSKAB - Få mest mulig ud af din fjernvarme

Billund Varmeværk er et andelsselskab, hvis formål er at levere en stabil og billig varmeforsyning til sine andelshavere.
Når du flytter ind i et hus i Billund, der forsynes med fjernvarme, så bliver du helt automatisk andelshaver i varmeværket.
Det at vi er et andelsselskab betyder, at vi ikke forsøger at tjene penge på din varmeregning.
Vi er det, der på moderne dansk hedder et ”non profit” selskab.
Kræver vi for mange penge op det ene år, bruger vi pengene til at sænke prisen det næste år.
Billund Varmeværk er andelshavernes selskab – varmeregningen skal dække vore omkostninger og ikke mere.

Information vedrørende gaskonvertering Billund by

Som I måske har bemærket, er processen omkring konvertering af gaskunder blevet genoptaget i August måned.
Hele forår og sommer har vi kæmpet med at få de dele der skal bruges. Markedet for fjernvarme komponenter er under et voldsomt pres. Generelt er markedet presset, af alle de forhindringer der er i den globale handel, samt den voldsomme interesse for fjernvarme i både Danmark og Europa.

Vi er stadigvæk udfordret på levering af komponenterne, og planlægger så godt som vi kan. Det betyder at vi har svært ved at give jer en skarp tidsplan, da vi hele tiden kigger på hvor vi kan lave og afslutte mest, når vi går i gang.

Allerede nu kan vi med stor beklagelse, forudse at vi får svært ved at nå ud på Lillevang og Tingstedet i indeværende år.

Vi vil gerne opfordre jer til at have tålmodighed og forståelse for situationen. Ligeledes beklager vi meget den manglende status fra vores side, men vi er hele tiden blevet holdt hen af vores leverandører. Varmeværket retter henvendelse til jer lige så snart vi er klar til at konvertere jeres bolig. Den førnævnte usikkerhed, kan betyde at vi tager fat i jer med forholdsvis kort varsel.

Det er vigtigt for os at understrege at projektet i Vandel, i store træk ikke bruger de samme komponenter som gaskonverteringen i Billund, så derfor har de to projekter ikke væsentlig indflydelse på hinandens fremdrift.

 

Information til kommende fjernvarmekunder i Vandel

Vandel Fjernvarme konvertering har efter en opstart med udfordringer, i denne uge fået de første 10 ejendomme konverteret til fjernvarme.

Vandel projektet har mødt udfordringer med levering af rør, units, målere og indregulering af pumpestation.

Vi forventer ligeledes at kunne konvertere mindst 10 nye kunder i næste uge.  

  • VIGTIG: Til de kunder vi har fået lavet aftaler med. Venligst ikke aflys allerede indgåede aftaler da det udskyder projektet. Vi har en meget stram tidsplan med vores VVS firmaer.

Mandag d. 19. september er der opstart af pumpestationen ved Grindstedvej 55.

Billund Varme skal bruge en uge på at opvarme ledningen mellem Billund og Vandel.

Fra mandag d. 19. september begynder Billund Varme at lave aftaler med første etape kunder.

Fra mandag d. 26. september påbegyndes de første fysiske konverteringer til fjernvarme. 

Vi begynder, på Grindstedvej og arbejder os frem mod Dalgasvej, hvor vi efterfølgende forsætter i gaderne vest for Dalgasvej, i den rækkefølge som vi har mulighed for at lukke vand på fjernvarmesystemet.

Som de fleste er bekendt med, så har vi ligesom resten af verden problemer med at fremskaffe specifikke komponenter. Dette betyder at vi haft svært ved at melde noget ud, dette er selvfølgelig meget beklageligt, hvilket vi undskylder.

Udfordringen med at skaffe komponenter betyder også at vi fra nu af sætter nye tilmeldinger bagerst i køen. Så hvis I tilmelder jer nu, kan I ikke være sikker på at få fjernvarme på samme tid som jeres nabo.
Vi vil i den forbindelse bede om lov til at ligge fjernvarmestikket ind på jeres grund, så vi undgår at skulle bryde asfalt og fortov op når vi kommer tilbage. Vi håber at der er forståelse for dette ønske.

I relation til fjernvarme arbejdet der udføres i Billund på samme tid, så er det vigtigt at have forståelse for at det er to forskellige projekter, der overordnet ikke bruger de samme komponenter og dermed ikke har indflydelse på hinanden.

 

Brug e|Forsyning

Se hvordan

Følg dit varmeforbrug og spar penge på korrekt brug af fjernvarmen.

SMS Service

Tilmeld dig

Modtag vigtige beskeder hvis uheldet er ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit forsyningsområde.

Ny forbruger

Læs mere

Ønsker du varme fra Billund Varmeværk?

Se hvad vi kan tilbyde.

Til hånd- værkere

Læs mere

Er du håndværker og arbejder på installationer som er- eller bliver tilsluttet Billund Varmeværks forsyningsnet skal du efterleve vores Tekniske bestemmelser.

Betalings- service

Tilmeld dig

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning.

Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.