Grøn omstillingsplan

Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner.

Rangeringsmodel og anbefalinger har til formål at øge forbrugerens opmærksomhed på, hvor grøn deres respektive fjernvarmeforsyning er og sikre mulighed for at søge viden om planer for grøn omstilling af den lokale fjernvarme.

//