Udfyld venligst afleveringsrapport

Godkendelse af tilslutninger til Billund Varmeværks forsyningsnet kan kun gives når nedenstående formular er udfyldt. Vær speciel opmærksom på at varmemålere tilsluttet af Billund Varmeværk strømfødes med 230V. 230V SKAL leveres i separat LK OPUS 66 komfurudtag!

Alle installationer (renovering &  gaskonverteringer) skal dokumenteres med FØR og EFTER billeder. Nye installationer dokumenteres med EFTER billeder.

- Tag overskuelige og tydelige billeder af alle komponenter som skal skiftes - inden disse nedtages (Der kan ikke tages for mange)
- Tag overskuelige og tydelige billeder af ny installation - inden installation forlades
- Findes fabrikat ikke i listen påføres dette samt type i Bemærkningsfeltet!
- Vælg i nedenstående liste af gulvvarme fabrikater og typer
- Noter evt. Fabrikat og type på UNIT samt gulvvarmestyring hvis den ikke findes i liste ovenfor ...
- Afkryds aktuelle løsning - Muligt at afkrydse flere emner
- Udfyldes kun ved direkte anlæg
- 230V etableres i OPUS66 Komfurudtag
- Fremsend dokumentation for gulvvarmeanlæg (Strenglængder, ventil- og rumrelationer m.m.)
- Aktuel Dato og tid indstillet
- (Benyttes sjældent)
- Noter målernummer
- Har du som VVS montør bemærkninger til installationen påføres disse her
- Der fremsendes kvitteringsmail og kopi af afleveringsrapport til denne mailadresse