Købs- eller Abonnement ordning

 

Du kan selv vælge om du vil købe og eje en ny komplet fjernvarmeunit eller betale abonnement over din fjernvarmeregning.

Købe og eje ny fjernvarmeunit

 

Vil du købe din nye fjernvarmeunit, laver du en aftale med din egen autoriserede VVS-installatør om opgradering af din fjernvarmeinstallation. Da Billund Varmeværk ejer en del af din fjernvarmeinstallation giver vi også et tilskud til opgraderingen – kr. 6.250,00. Du skal derfor lave aftale med os om udskiftning.

Billund Varmeværk samarbejder med udvalgte lokale VVS-installatører. Se hvem det er her .

Billund Varmeværk køber stort ind og VVS-installatøren køber fjernvarmeunit favorabelt herfra. VVS-installatøren monterer din nye fjernvarmeunit og sender regning på det fulde beløb til dig.

Varmeværket efterser, at arbejdet er udført efter gældende regler og opfylder installationen kravene, modtager du kr. 6.250 som dækker den del af varmeinstallationen som tilhører varmeværket.

Du har desuden mulighed for selv at indberette arbejdslønnen til skat, for at få/benytte dit personlige fradrag.

Abonnement på ny fjernvarmeunit

 

Vil du benytte varmeværkets unit abonnement, laver du en aftale med Billund Varmeværk. Vi står for installation og godkendelse. Du vælger frit mellem følgende VVS-installatører til at udføre installationen.

Abonnement indeksreguleres årligt og pris fremgår af varmeværkets Takstblad. Abonnement betales over varmeregningen – 4 gange årligt.

Ved ændring af ejerforhold på ejendom overføres abonnement til ny ejer.

Varmeværket står for service og vedligehold af den nye unit, samt eventuel udskiftning i fremtiden.

Nye radiatorventiler og termostater

 

I forbindelse med udskiftning af fjernvarmeunit anbefaler varmeværket at ældre og ikke funktionelle termostater og radiatorventiler udskiftes til en nyere model med forindstilling. Du laver aftale med din VVS-installatør om udskiftning og afholder selv alle udgifter i den forbindelse. Hvis du skifter radiatorventiler og -termostater er du sikret at din nye fjernvarmeinstallation fungerer optimalt.

OBS!! Eventuelle ikke termostat regulerbare radiator- og gulvvarmeventiler bør under alle omstændigheder udskiftes.

Forudsætninger

 

Ovenstående muligheder for opgradering af varmeinstallationer gælder kun for indirekte anlæg. Fjernvarmeunit udleveres kun til autoriserede VVS-installatører, og Billund Varmeværks tilskud udbetales først efter at installation er godkendt af varmeværket og VVS installatøren har lavet afleveringsrapport på installationen.

Ring til Benny

Hør mere om fjernvarmeunits ved at ringe til Benny Povlsen på tlf. 75 33 12 89 eller aftal en tid for at se de forskellige modeller, der er udstillet på Møllevej 49

Du kan også maile til benny@billund-varme.dk

//