Motivationstarif - Stadig en succes

Efter at have indført Motivationstarif ved Billund Varmeværk tilbage i 2015 har det fra 1. januar 2024 været nødvendig at regulere lidt i forhold til hvilke temperatur det forventes at returnere til varmeværket og hvor ”bredt” det Neutrale område er.

Fra start i 2015 har det været planen at Motivationstariffes skulle være i ”balance” således at installationer hos forbrugere som ikke fungerede optimalt skulle ”betale” for de forbrugere som gør, eller har gjort en indsats for at optimere driften af deres varmeinstallationen.

Med indførslen af Motivationstariffen i 2015 blev MWh prisen på fjernvarme også individuel!? Jo lavere returtemperaturen har været jo lavere var MWh prisen og modsat har returtemperaturen været højere end forventet og over det Neutrale område kostede det ekstra. Altså var prisen på én MWh påvirket af hvordan din varmeinstallation fungerede. Det Neutrale område ændrer ikke på den gældende MWh pris.

I løbet af 2023 var der ikke længere ”balance”, hvorfor vi nu ønsker at få motiveret flere forbrugere til at foretage en optimering af deres varmeinstallation. Dette har bevirket at den forventede returtemperatur fra 1. januar 2024 er sænket med én grad, samt det neutrale område er blevet reduceret til nu at være to grader. Begge dele kan ses i nedenstående tabel og eksempler.

Hvis den gennemsnitlige returtemperatur ligger under den forventede returtemperatur reduceres MWh prisen med 2% pr. grad den er under. Er returtemperaturen derimod over det forventede stiger MWh prisen 2% pr. grad den ligger over, med undtagelse af de første to grader – som er defineret Neutral området.

Årsagen til at Billund Varmeværk indførte Motivationstariffen, var for at imødegå frås og spild, og i stedet motivere til at udnytte den fremførte varme optimalt inden fjernvarmevandet bliver returneret til værket.

Ved at udnytte den fremførte varme optimalt kan værket reducere mængden af brændsel til kedlerne og mængden af forbrugt el til udpumpning af fjernvarmevand i varmenettet. Det medfører samtidig at CO2 belastningen reduceres.

Se nedenstående eksempler for hvordan Motivationstariffen påvirker forskellige situationer.

 For varmt returneret fjernvarmevand er spild!!

Eksempel 1:

Peter har forbrugt 15,08 MWh á kr. 700,00 pr. MWh og skal uden at bruge Motivationstarif betale kr. 10.556,00 for varmen.

Peters gennemsnitlige Fremløbstemperatur har været 73,16 gr. hvor vi jvf. tabellen øverst forventer en Returløbstemperatur på 36 gr. Den faktiske returløbstemperatur har været 33,96 gr, hvilket giver en differens på -2,04 gr.

Med en temperatur som er 2,04 gr. lavere end det forventede, giver det en reduktion på 4,08% af varmeprisen - Kr. 671,44 pr. MWh efter reduktion.

Med brug af Motivationstarif skal Peter således betale kr. 10.125,32 for at have udnyttet varmen godt.

Peter får kr. 430,68 for at udnytte varmen korrekt

 

 

Eksempler 2:

Karen har forbrugt 19,81 MWh á kr. 700,00 pr. MWh og skal uden at bruge Motivationstarif betale kr. 13.867,00 for varmen.

Karens gennemsnitlige Fremløbstemperatur har været 73,34 gr. hvor vi jvf. tabellen øverst forventer en Returløbstemperatur på 36 gr. Den faktiske returløbstemperatur har været 39,60 gr, hvilket giver en differens på +1,6 gr.

Med en temperatur som er 1,6 gr. højere end det forventede, påvirker det ikke varmeprisen, da Returløbstemperaturen ligger i neutralområdet mellem 0 og 2 gr. højere end forventet - Uændret Kr. 700,00 pr. MWh.

Med brug af Motivationstarif skal Karen stadig betale kr. 13.867,00 for varmen.

Varmeprisen er upåvirket

 

 

Eksempel 3:

Lars har forbrugt 25,58 MWh á kr. 700,00 pr. MWh og skal uden at bruge Motivationstarif betale kr. 17.906,00 for varmen.

Lars' gennemsnitlige Fremløbstemperatur har været 71,33 gr. hvor vi jvf. tabellen øverst forventer en Returløbstemperatur på 36 gr. Den faktiske returløbstemperatur har været 48,55 gr, hvilket giver en differens på +12,55 gr. Med fradrag af 2 gr. i det neutrale område er korrigeret differens +10,55 gr.

Med en temperatur som er 10,55 gr. højere end det forventede gives et tillæg på 21,1% af varmeprisen - Kr. 847,70 pr. MWh efter tillæg.

Med brug af Motivationstarif skal Lars således betale kr. 21.684,17 for ikke at have udnyttet varmen optimalt.

Lars betaler kr. 3.778,17 mere for den samme varme

//