Pressemeddelelse

6. april 2022

Fratrædelse af direktøren for Billund Varmeværk a.m.b.a.

Direktør på Billund Varmeværk er fritstillet fra 31/3-2022, fratrædelsen er sket som følge af bestyrelsens ønske om en anden profil, til varetagelse af hvervet.

Fratrædelsen er sket efter gensidig overenskomst og uden splid mellem parterne.

Thorbjørn Elkjær er konstitueret som midlertidig daglig leder på værket.