Information om Indefrysningsordningen

1. november 2022

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig?

Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.

  • Det er kun forbrugere hos fjernvarmeselskaber med en samlet pris for et standardhus over 26.000 kr. inkl. moms, der bliver omfattet af indefrysningsordningen.
  • Og indefrysningsordningen vil kun være gældende for den del af varmeprisen, der er over 26.000 kr. inkl. moms, og som skal afregnes efter den 1. januar 2023.

Et standardhus defineres som en ejendom på 130 m2 beboelse med et varmeforbrug på 18,1 MWh - omregnet bliver det ved Billund Varmeværk 15.895,00 kr. inkl. moms

Du er som fjernvarmeforbruger hos Billund Varmeværk A.m.b.a IKKE berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris på et standardhus ikke overstiger grænsen på 26.000 kr. inkl. moms.